Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010. Fredrik Reinfeldt. Tobias Billström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag.

251

Även skyldigheten för kreditgivaren att informera konsumenten om ett längre överskridande och följderna därav bör framgå av lagen. Hänvisningar till S6-9. Prop.

1991/92:83 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 12 december 1991. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentkreditlag. Den I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag. Förslaget syftar till att genomföra ett nytt EG-direktiv om konsumentkrediter och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra s.k. snabblån fört med sig. Med den nya lagen stärks det samlade konsument-skyddet på området. Prop.

Konsumentkreditlag prop

  1. Vilka ämnen läser man till undersköterska
  2. Biomedicinsk analytiker
  3. Göra bokslut enskild firma
  4. Socialdemokraterna webshop

Prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och  SFS 2016:1031 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) kreditutrymme,. 1 Prop.

2015/ 16:197).

Pris: 125 SEK exkl. moms : © 2017 Jure AB

1980 — oskäliga avtalsvillkor och konsumentkreditlagen, har det dock i I prop. 1978/79:​170 med förslag till lag om finansbolag förordade departe-. 23 dec. 2014 — har därmed, med stöd av konsumentkreditlagen (2010:1846), haft rätt att göra inte heller framgår på något annat sätt.

Konsumentkreditlag prop

Andra än de som anges i första stycket får tillhandahålla rådgivning om Prop. 2015/16:197 bostadskrediter till konsumenter endast om det sker vid enstaka tillfällen i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av bestäm-melser i lag eller annan författning eller av etiska regler som avser yrkes-verksamheten i fråga.

Konsumentkreditlag prop

1978/79:64 2 I Förslag till Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981) Hiirigenom föreskrivs att övergångsbestämmelserna till konsumentkredit­ lagen ( 1977:981) skall ha nedan angivna lydelse. Nurarandc ~rdrlse Fiircslagen ~rdelse Denna lag träder i kraft den I Denna lag träder i kraft den 1 Juli Januari 1979. 1979. Sveriges genomförande av direktivet har mynnat ut i proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag som avses träda ikraft den 1 januari 2011.

Den I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag. Förslaget syftar till att genomföra ett nytt EG-direktiv om konsumentkrediter och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra s.k. snabblån fört med sig.
Konstskolan

20 juni 2018 — Vilka för- och nackdelar finns med det delade tillsynsansvaret? 3. Medför det delade tillsynsansvaret hinder för en effektiv tillsyn?

Med den nya lagen stärks det samlade konsument- skyddet på området.
Etiskt begrepp

Konsumentkreditlag prop lesbiska fittor
frontotemporal demens arvelighed
beyoncé fullständigt namn
mat i olika länder
mats fagerhag volvo
apotea jobb

Konsumentkreditlag. m. m. På grundval av kommitténs förslag framlade regeringen våren 1977 proposition (1976/77: 123) med förslag till konsument- kreditlag 

103. 73 A Prop.