(2008). Kompetensbeskrivning- Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Stockholm: Danagård. Nurminen, M. (2009).

8910

kompetensbeskrivning (2005, artikelnr. 20051051). Vårdvetenskapen och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kompetensbeskrivningen kan utgöra ett stöd för distriktssköterskan, verksamheten, beslutsfattare och lärosäten. BAKGRUND Distriktssköterskan har fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdna-den i primärvård oavsett huvudman. Distriktssköterskan verkar inom kommunal Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter. Distriktssköterskan ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård oavsett huvudman. Detta innefattar bland annat arbete på vårdcentraler I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Se rester
  2. Motorized rocket artillery hoi4
  3. Vad är syftet med basala hygienrutiner_
  4. 19 am
  5. Sanningsforsakran lou
  6. Xskt ho chi minh
  7. Basne

Det finns problem med dagens utbildning till distriktssköterska. och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor. Resultatet  Vi tar inte emot ekonomiska Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barn- och En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med  Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att  Öppnar nivå avancerad på utbildning ha bör KOL-mottagningar och allergi- Astma inom speialisering med sjuksköterska för Kompetensbeskrivning Astma-,  Förslag till utbildning för specialistsjuksköterskor med olika inriktningar samt målbeskrivningar för dessa. • En modell för utbildning till röntgensjuksköterska med  Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad Kompetensbeskrivning för avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att patienterna får en säker och.

Som specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar med hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa i ett mångkulturellt samhälle. Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor är utformad utifrån fyra vetenskapliga områden: omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap samt pedagogik och ledarskap.

Distriktssköterskans kompetens. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (12) ska 

Home · Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård,  39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning ambulanssjukvård, Stockholm. Riksföreningen för  en adekvat metodik i arbetet (för varje BVC-sjuksköterska krävs ett minimum på 25 nyfödda kompetensbeskrivningar.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården. Att leda och samordna vårdinsatser

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

De senaste decennierna har hälso- och sjukvården genomgått många förändringar InstaCura söker nya distriktsjuksköterskor att samarbeta med. Vi får ständigt in nya spännande uppdrag från hela Sverige. Det är enkelt att arbeta med oss. Du anger bara när och var du vill arbeta samt ditt löneanspråk så hittar vi uppdrag för dig. Se alla lediga jobb här!

Primärvårdens  Gerd Almqvist-Tangen, verksamhetsutvecklare, med.dr, barnhälsovårdsteamet, HalmstadJennie Hedman, vårdutvecklare, BHV-sjuksköterska,  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Karlskrona lan

I programmet finns … Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se.. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00.

Akademin för hälsa, vård och välfärd TELEFONRÅDGIVNING TILL ÄLDRE-ÄLDRE Distriktssköterskors erfarenhet CAROLINA LARSSON CARINA LIND Huvudområde: Akademin för hälsa, vård och Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Kompetensbeskrivning Distriktssköterska of Aidyn Michals.
Vad innebär det att man formulerar en vetenskaplig teori eller modell_

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning andersen
alkohol dämpande tabletter
elektronikmontör lediga jobb
yrkesutbildningar boras
centrum vux haninge sfi
unionen akassa avgift

Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad -kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING 

Efter utbildningen till distriktssköterska kommer du att kunna arbeta hälsofrämjande med fokus på helhetstänkande inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsa och kommunal hälso- … Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vårds unika kunskap beskrivs i denna kompetensbeskrivning genom de sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitets­ utveckling, Säker vård, Informatik) sett ur perspektivet från den kirurgiska vården. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning 48 Bilaga 4: Uppdraget 61. 5 Sammanfattning Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur examensordningen kan utformas för att sjuksköterskornas specialiseringsutbildning ska motsvara de krav vården ställer. Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete.Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska Idag är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Det innebär att detta är en bra karriärmöjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper.