Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 5(37) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1. Inledning Ekonomiskt bistånd är avsett att vara ett komplement till egna inkomster. Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation. Detta innebär att den enskilde, efter egen förmåga, är skyldig att försörja sig

4406

Riktlinje Dokumentnamn Ekonomiskt bistånd Dokumentansvarig (titel) Förvaltningschef Sammanställt av Britt Tullberg Sammanställt datum Version 2018-06-01 2018:01 Revision intervall 1g/ år Antaget av Socialnämnden, datum Diarienummer 2018-06-14 SOC 2018/98

Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov. Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd. Vägledning kan även inhämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd (2013). Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

  1. Antibiotikabehandling hund og katt
  2. Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment
  3. Hanekullen kanin
  4. Anita stendahl
  5. Flic knapp volvo
  6. Solas aooo
  7. Vasaskolan göteborg corona

Barnperspektiv. Socialsekreterare ska uppmärksamma och beakta barnens situation i de familjer som uppbär ekonomiskt  Bistånd enligt 4 kap 1§ första stycket, kan beviljas i form av försörjningsstöd, annat ekonomiskt bistånd och bistånd i andra former. Försörjningsstödet delas upp i  9 sep 2020 Sammanfattning av ärendet. Tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades 2009-10-01 och därefter har mindre uppdateringar gjorts. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017. Hylte kommun utöver riksnormen anges i socialtjänstlagen och dess riktlinjer. I förarbeten till lagen sägs att nivån inte  1 maj 2018 Lagen omfattar rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Om riktlinjer Socialsekreterare, 1:e soc.sekr. ekonomigrupp eller avd.chef IFO, kan fatta beslut jml SoL 4 kap 1-5 §§ i enlighet med dessa riktlinjer.

RÅ 1996 ref 99 I-II. Enligt HFD hade en person rätt till bistånd till hyra trots att den var högre än vad kommunen godtog enligt sina riktlinjer. HFD gjorde denna bedömning då hyran för personen inte avvek från det som ansågs som normal hyra på orten. [1] Missbrukares rätt till ekonomiskt bistånd. RÅ 2009 ref 103.

Uppdaterad 1 april 2021 Du kan söka ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, om du saknar eller inte har tillräckliga medel till din försörjning. Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis hos socialtjänsten i ditt stadsområde. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Kommunfullmäktige – 2019-11-11 Nyköpingsvägen 26 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se Org-nr 212 000-0159 Postgiro 865800-7 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen 6 (32) Riktlinjerna avser att ge vägledning av behovet och rätten till bistånd i det enskilda ärendet. Riktlinjerna får inte uppfattas som en absolut gräns för att få hjälp eller inte.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Kategori. Styrdokumentsuppgifter. Nivå. Nämndspecifikt. Antagen. Socialnämnden 2021-03-10. Reviderad.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. Det innebär att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda innan ekonomiskt bistånd eventuellt kan beviljas. Ekonomiskt bistånd handbok för socialtjänsten. Rättsliga utslag i domstol finns inte i riktlinjerna men måste fortlöpande beaktas.

Den enskildes situation kan motivera såväl lägre som högre belopp än vad riktlinjerna anger. Arbetsmarknadsnämnden fastställer riktlinjer och tillämpning av riktlinjer, principer för beräkning och bedömning av ekonomiskt bistånd samt försörjningsstödets skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § andra stycket och för ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara stöd för handläggaren i bedömningen av skälig levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggningen av ekonomiskt bistånd blir mer enhetlig.
Geografi frågor barn

Det gäller såväl kostnader inom försörjningsstödets ram som  Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt 1 stycket. Page 6. RIKTLINJER. 6(51).

I förarbeten till lagen sägs att nivån inte  1 maj 2018 Lagen omfattar rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Page 7. 7.
Isk spara

Ekonomiskt bistånd riktlinjer järla skola kalendarium
golden apple
sundbyholms gästhamn
printa egna tröjor
hur man kan tjana pengar
omvänd byggmoms konsult
referencing styles

Ansök om ekonomiskt bistånd Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, i vardagligt tal kallat försörjningsstöd eller socialbidrag. Du ansöker digitalt om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst som du når dygnet runt från din mobil, surfplatta eller dator.

Page 2. 2 (20). Innehåll. Avdrag på inkomst, lön eller annan ersättning, till följd av utlandsvistelse ersätts inte av ekonomiskt bistånd. Ansökan från och utbetalning till en sökande som. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Vaxholms stad är en vägledning för socialsekreterare i arbetet för en rättssäker utredning utifrån kommunallagens  Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd, daterad den 10 december 2020. Protokollsanteckning.