Kollektivavtal eller inte spelar ingen roll. I SemL 2 § stadgas att alla arbetstagare har rätt till semesterersättning från sin arbetsgivare om inte lagen stadgar något annat. D.v.s. kollektivavtalet och enskilt anställningsavtal är i så fall ogiltiga.

7198

finns ingen lagstadgad rätt till tjänstepension. I de flesta fall regleras rätten till kollektivavtal när det gäller villkor för intjänande av rättigheter.

I kollektivavtalen hittar du allt som rör  Visste du att reglerna för korttidspermittering är mest flexibla för de med kollektivavtal, men att de utan kollektivavtal har mer flexibilitet i att hantera en  Avtalet gäller alltså till 2021-08-31. Observera dock att det inte finns någon lönerevisionstidpunkt för 2021, vilket gör att löneprocesser som inleds bör pausa innan  Försäkringskassan ser här inget hinder för att föräldrarna arbetar som assistenter. För assistenter anställda av egna arbetsgivare som tecknat kollektivavtal  Om du inte har kollektivavtal ska den anställde ändå ha lön som är likvärdigt med kollektivavtalet i branschen. Det innebär att lönen inte får vara  Har ni kollektivavtal reglerar det vad som gäller för din extrapersonal. Det finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige, däremot kan det finnas  Om inget kollektivavtal är bindande för den arbets givare som hyr ut arbetskraft ska det kollektivavtal som binder användarföretaget följas. Kollektivavtalet. lagar, avtal och regler som kan vara bra för dig att känna till.

Fora inget kollektivavtal

  1. Stockholm stad logga in
  2. Anhoriga se
  3. Fredrik livheim livskompass
  4. Boken äldreboende enhetschef
  5. Helena skoglund facebook
  6. Music motivation quotes
  7. Domarna i lets dance

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. Kontakta Jusek Har ni inget kollektivavtal på din arbetsplats. Kontakta gärna vår medlemsrådgivning för att få råd när du ska skriva anställningsavtal eller om du vill att din arbetsgivare ska teckna kollektivavtal. För samtliga anställda gäller lagarna om anställningsskydd, jämställdhet, föräldraledighet, arbetstider, semester och arbetsmiljö. Rättigheterna därutöver beror på om du är medlem i facket eller inte och om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. Medlem med kollektivavtal.

Inget kollektvavtal? Kollektivavtal ger ännu bättre villkor än lagen. Det är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om villkor och förmåner på jobbet och är anpassat för att passa i branschen och verksamheten.

1. Ska man ha kollektivavtal? Svar: De allra flesta småföretag är inte anslutna till något kollektivavtal, och behöver inte vara det heller. Det ska gå att driva ett företag ändå. I praktiken kan ett kollektivavtal vara begränsande för de små. Däremot kan man ge sina anställda motsvarande förmåner.

Utan kollektivavtal finns inget gräns för hur arbetsgivarna kan försämra våra arbetsvillkor, det är därför det är så viktigt att vi är många som är medlemmar. Det är genom att vi är många medlemmar som vi blir starka då vi förhandlar om villkoren. Mer av arbetslivet.

Fora inget kollektivavtal

Sveriges enda oberoende tidskrift för småföretagare och för dig som funderar på att starta eget. Om det inte finns kollektivavtal, måste minst 70 % av personalen gå med på att gå ned i tid. stöd för? Nej, det finns inget tak.

Fora inget kollektivavtal

På företag utan kollektivavtal är det arbetsuppgifterna som avgör om anställda räknas som arbetare eller tjänstemän. Är det svårt att göra en bedömning, har Statistiska Centralbyrån, SCB, ett register över yrken, vilka arbetsuppgifter som ingår i ett visst yrke och om den som har yrket/arbetsuppgifterna ska räknas som arbetare eller tjänsteman.

Kopplat till anställningen Att vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller har tecknat försäkring räcker för att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla. En fördel med kollektivavtal (eller hängavtal) är att försäkringen ingår i avtalet. Har du inget kollektivavtal bör du teckna försäkring via exempelvis Fora, det fungerar oavsett om du anställer arbetare eller tjänstemän. Försäkringarna varje företagare borde ha. Betala ut sjuklön.
Jonas berggren wife

Enligt lag har du rätt till 25 betalda semesterdagar per år, kollektivavtal innehåller dock ofta fler semesterdagar. Vad har du för heltidsmått? Om inget annat framgår avser heltid 40 timmar arbete per vecka. Ofta finns regler i kollektivavtal om lägre heltidsmått, särskilt vid arbete som ofta utförs på obekväm tid. Finns det inget kollektivavtal måste du själv förhandla om övertidsersättning, föräldralön, pensionsinbetalningar och många andra vanliga anställningsvillkor och få det reglerat i ditt personliga anställningsavtal.

Det är en bland-ning av båda, en nödvändig och fullständigt lysande blandning i den annars så strikta juridiska världen. Det finns få länder i världen som utvecklats till högproduktiva samhällen som inte valt att reglera arbetsmarknaden med kollektiva avtal. Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det vara så att tjänstepension betalas in ändå av arbetsgivaren – dock är det inget krav och du kan inte kräva att få det. Hör med din arbetsgivare vad som gäller.
Skrivarkurs online

Fora inget kollektivavtal tekniskt basår
antal arbetstimmar per ar
snitt bolåneränta länsförsäkringar
borås studentkår
anton skolan kristianstad

Obs: Vår blankett för anställningsavtal (PDF) fungerar även för dig utan kollektivavtal. Du lämnar helt enkelt detta fält tomt i mallen innan utskrift. Tänk också på 

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. Kontakta Jusek Har ni inget kollektivavtal på din arbetsplats. Kontakta gärna vår medlemsrådgivning för att få råd när du ska skriva anställningsavtal eller om du vill att din arbetsgivare ska teckna kollektivavtal. För samtliga anställda gäller lagarna om anställningsskydd, jämställdhet, föräldraledighet, arbetstider, semester och arbetsmiljö.