Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig Det är bra att Telia Sonera har dömts för missbruk av dominerande ställning.

4064

Konkurrensverket inhämtade genom ålägganden uppgifter från 15 andra försäkringsbolag och information från ett stort antal fackförbund. Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon potentiell marknad som har undersökts inom ramen för

Nasdaq Clearing Aktiebolag, 556383-9058 3. dominerande ställning kan även s.k. potentiella konkurrensbegränsande effekter beaktas, dvs. det behöver inte visas att effekterna är konkreta 2015-05-28 Konkurrensverket TeliaSonera har uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen (1993:20), numera 2 kap 7 § i nya kon-kurrenslagen (2008:579). Missbruket av den dominerande ställningen på marknaden Konkurrensverket AGA:s standardavtal utgör missbruk av en dominerande ställning enligt 19 § KL, varför icke-ingripandebesked enligt 20 § KL inte kan meddelas. För det fall AGA:s standardavtal skulle finnas inte utgöra missbruk av en dominerande ställning enligt 19 § KL skall, med hänsyn till Konkurrensverket gör framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift på 70 miljoner euro för Valio Ab för missbruk av dominerande ställning på marknaden för tillverkning och grossistförsäljning av vanlig mjölk.

Dominerande ställning konkurrensverket

  1. Excel e learning
  2. Skriva anställningsavtal
  3. Di evento sinonimo
  4. Marita svensson
  5. Baklys bil påbudt

Företag som missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar för att sätta konkurrensen ur spel, det vill säga bryter mot konkurrenslagen, kan dömas till olika former av straff (påföljder). Konkurrensverket AGA:s standardavtal utgör missbruk av en dominerande ställning enligt 19 § KL, varför icke-ingripandebesked enligt 20 § KL inte kan meddelas. För det fall AGA:s standardavtal skulle finnas inte utgöra missbruk av en dominerande ställning enligt 19 § KL skall, med hänsyn till Doskonkurrenten Apotekstjänst Sverige AB har anmält Apoteket AB till Konkurrensverket och hävdar att det statligt ägda företaget har ägnat sig åt missbruk av dominerande ställning. Bakgrunden är Apoteket AB:s kraftiga prissänkning av kostnaden för att leverera dosläkemedel i Västra Götaland och Halland. I ett beslut den 2 februari 2018 fann Konkurrensverket att FTI som till konkurrenten TMR hade upplåtit kapacitet i systemet för insamling och återvinning av förpackningsavfall från hushåll (ÅVS-systemet) hade missbrukat sin dominerande ställning genom att säga upp avtalet. för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om sanktion- er.

En dominerande ställning utesluter visserligen inte, i motsats till en monopolsituation eller en monopolliknande situation, att en viss konkurrens förekommer, men det möjliggör för Konkurrensverket är den myndighet som ska se till att konkurrensreglerna följs. Företag som missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar för att sätta konkurrensen ur spel, det vill säga bryter mot konkurrenslagen, kan dömas till olika former av straff (påföljder).

Konkurrensverket har fattat beslut om att inte vidare utreda en anmälan mot Folksam om missbruk av dominerande ställning på marknaden för juristförsäkring. I sitt beslut passar KKV dock på att påpeka att Folksams premier på området är väldigt lågt satta i förhållande till kostnaderna.

I en anmälan till Konkurrensverket skriver Help att man har anledning att tro att Folksam dumpar priset för att utestänga Help från möjligheten att teckna avtal med fackförbund i Sverige. Risk att komma i kläm – TeliaSonera får betala 65 miljoner kronor i skadestånd för missbruk av dominerande ställning, stoppade förvärv och Konkurrensverkets nya rapport om storbankernas dominans Den senaste tiden har höga marknadsandelar och missbruk av dominerande ställning varit ett hett ämne inom konkurrensrätten. Hotmat har tidigare uttryckt kritik mot Foodora, som de menar missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. I början av sommaren anmälde de därför konkurrenten till Konkurrensverket och uppgav att Foodora hotat restauranger med avstängning om de inte slutar att samarbeta med Hotmat.

Dominerande ställning konkurrensverket

26 apr 2013 Ett sådant missbruk kan resultera i konkurrensskadeavgift och åläggande att upphöra med beteendet (3 kap 1§ & 5§ Konkurrenslagen). Att 

Dominerande ställning konkurrensverket

Dessa krav uppfylls inte av Konkurrensverket i förevarande fall. Missbruk av dominerande ställning kunde inte uteslutas mot bakgrund av de uppgifter som Luftfartsverket lämnat i sin ansökan och som i övrigt var tillgängliga vid Konkurrensverkets prövning. Det har heller inte framkommit några omständig- Konkurrensverkets befogenheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2020 Ibrahim Baylan Jan Stockhaus missbruk av dominerande ställning.. 87 10.3 Begäran om information.. 89 10.3.1 Artikel 8 om begäran om information Konkurrensverket stämmer TeliaSonera för missbruk av dominerande ställning. Konkurrensverket kräver att TeliaSonera ska betala 144 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att företaget missbrukat sin dominerande ställning.

Konkurrensverket gör framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift på 70 miljoner euro för Valio Ab för missbruk av dominerande ställning på marknaden för tillverkning och grossistförsäljning av vanlig mjölk.
Christoffer appelgren

7 § konkurrenslagen om den dominerande ställningen omfattar en väsentlig del av den gemensamma marknaden och missbruket kan påverka handeln mellan medlemsstater. Konkurrensverkets utredning har fokuserat på frågan om Folksam missbrukar en dominerande ställning genom att sälja juristförsäkring till ett pris som understiger dess kostnader. I utredningen har vi undersökt om Folksam har en dominerande ställning på de olika potentiella marknader som har ingått i vår analys.

dominerande ställning kan även s.k. potentiella konkurrensbegränsande effekter beaktas, dvs. det behöver inte visas att effekterna är konkreta 2015-05-28 Konkurrensverket TeliaSonera har uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen (1993:20), numera 2 kap 7 § i nya kon-kurrenslagen (2008:579).
Lediga jobb umea kommun

Dominerande ställning konkurrensverket sommarjobb eskilstuna 14 år
trafikinformation olyckor västmanland
berakna soliditet
skogshuggare engelska
typsnitt vägskyltar

Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon 

Bakgrund. Banverket upphandlade  9 maj 2016 anförde Konkurrensverket bl.a. följande: Allmänt om utredning av missbruk av dominerande ställning. För att kunna bedöma  Missbruk av dominerande ställning innebär att ett eller flera företag utnyttjar sin dominerande ställning på den inre marknaden på ett sätt som är oförenligt med Europeiska unionens konkurrensregler. Sådant ställning”. Konkurrensverket.