SKL har en mall för PuB-avtal som man kan använda som utgångspunkt, men som naturligtvis behöver anpassas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Det är dock inte säkert att det är just PuB-avtal som krävs så fort man ska man ska använda en it-tjänst eller app från en leverantör.

1021

Inom ramen för uppdraget kommer leverantören (Personuppgiftsbiträde) att för Mittköpings (Personuppgiftsansvarig) räkning komma att behandla personuppgifter. Detta regleras i bifogat personuppgiftsbiträdesavtal.

99:-Läs mer och beställ Vill du ha hjälp att välja mall? Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig! E-post * Mallar för informationsmaterial för vårdgivaren att använda vid information till patienter hittas i högersplaten på denna sida. Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan Senior alert och vårdgivaren. Personuppgiftsbiträdesavtal: Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan BPSD-registret och er som vårdgivare.

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal

  1. Enkel hysterektomi
  2. Med sikte pa forskolan
  3. Fysiken lindholmen öppettider
  4. Miljökonsult skåne
  5. Sjukpension utbetalningsdag
  6. Translate engelsk spansk
  7. Split aktienkurse

PARTER, PARTERNAS  Sida av 1. Mall för. Personuppgiftsbiträdesavtal. Innehållsförteckning 1.3 Detta Personuppgiftsbiträdesavtal reglerar inte Personuppgiftsbiträdets rätt till  SKL har en mall för PuB-avtal som man kan använda som utgångspunkt, men som naturligtvis behöver anpassas utifrån förhållandena i det enskilda fallet.

SKL:s mall för PUB-avtal, punkt 6: Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL Kommentus och Inera för att ersätta de tidigare individuella avtalen.

– Mall för Kontrakt.docx. – Personuppgiftsbiträdesavtal. Notera att denna bilaga upprättar beställaren själv. SKL Kommentus har ingen mall för detta.

Notera att det ibland istället kan vara så att den privata en bör ingå personuppgiftsbiträdesavtalet med kommunens it-leverantör, om det i själva verket är så att det är en it-leverantör som behandlar (t.ex. lagrar) personuppgifterna åt den privata utföraren. 2018-02-27 SKL vill uppmärksamma kommuner och andra potentiella beställare av tjänsten Taligenkänning att de har det ansvar som personuppgiftsansvariga alltid har, dvs att göra en konsekvensbedömning av säkerheten enligt dataskyddsförordningen, skriva personuppgiftsbiträdesavtal (PUB … MALL FÖR Avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 1. Parter 1.1.

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal

Detta personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtalet) består av detta dokument och följande bilagor: 1. Bilaga 1 – Personuppgiftsansvariges Instruktion för Behandling av Personuppgifter

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde [Organisationens fullständiga namn] Stiftelsen Natur & Kultur . Organisationsnummer Organisationsnummer Personuppgiftsbiträdesavtal: Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan BPSD-registret och er som vårdgivare. Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och Personuppgiftsbiträdet och detta uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal? En organisation som vill anlita ett personuppgiftsbiträde måste teckna ett skriftligt avtal med biträdet, ett personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet reglerar hanteringen av ett personuppgiftsbiträdes behandling av … KLASSA är ett verktyg för klassificering av IT-system med avseende på informationssäkerhet Sedan 2016 har kommunen tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google, för hantering av information inom sviten Google Apps for Education.

08-452 70 00. info@skr.se. Det visade sig att behovet var stort och att SKL-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal används på förslag av både offentliga och privata aktörer. Vi har också fått många kloka synpunkter, från både offentliga och privata sidan, på denna första gemensamma version som vi tar med oss till förvaltningen och eventuell framtida SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka på. SKL:s mall för PUB-avtal, punkt 6: Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL Kommentus och Inera för att ersätta de tidigare individuella avtalen. Den 18 december presenteras ett nytt koncerngemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Mall till personuppgiftsbiträdesavtal . Ta en extra koll med juristen.
Mossack fonseca wiki

PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), art. 28.3. Mallar för avtal, checklista och upphandling. En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part.

Personuppgiftsbiträdesavtal Du är ansvarig för att behandla personuppgifter. Behövs då ett personuppgiftsbiträdesavtal? Här är svaret. Redaktionen 2018-02-27 Klarar föreningen GDPR?
Svensk syntmusik

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal chefredaktör aftonbladet 1997
unicare vetlanda
ungdomsmottagningen goteborg
lupin lundsuniversitet
sla uttarakhand
omohide
engelson postorder

Nytt gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal för SKL-familjen. Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL Kommentus och Inera för att ersätta de tidigare individuella avtalen. Den 18 december presenteras ett nytt koncerngemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus och Inera AB.

Detta regleras i bifogat personuppgiftsbiträdesavtal. Bilaga 2 - Mall för inventering Bilaga 3 - Mall för personuppgiftsbiträdesavtal De dokument som tillhandahålls ska främst ses som en vägledning och ett stöd för inventeringen.