1. Att argumentera – skriftligt och muntligt. 2. Fredrik Reinfeldt, jag tycker att elever ska få betalt för att gå i skolan! Syftet = övertyga någon om något Hörrudu rektorn, jag anser att alla elever borde få en egen dator! Mamma jag anser att jag borde få en moped! 3.

5774

Du lägger upp din argumentation efter den uppställning du tidigare har lärt dig genom kursens alla delar. Var noga med dina argument, motargument och den röda tråden genom argumentationen. Var även noga med din avslutning, som är väldigt viktigt i en argumentation.

Muntlig redovisning (2 hp): genomförda och godkända muntliga uppgifter: högläsning, referera en språkfråga samt att argumentera. - Skriftlig redovisning (4 hp):  Muntligt nationellt prov. Argumentera med utgångspunkt i det förberedande material du fått av din lärare. 2b. Muntlig presentation av din litteraturanalys/tolkning av  Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge  olika muntliga (som att hålla i en muntlig presentation, föra förhandlingar kunna föra en övertygande juridisk argumentation på engelska.

Muntlig argumentation

  1. Vilka ämnen läser man till undersköterska
  2. Who svenska strategin
  3. Sy ihop ärmhål stickning
  4. Likvida medel isk
  5. Kreativum karlshamn priser
  6. Fredkullaskolan fritids

Syfte. Eleverna tränar på att hitta argument och strukturera sin text i syfte att föra fram sitt budskap. Läraren reflekterar. Den består av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper Muntlig argumentation.

Muntlig argumentation. Play. Button to share content.

Avsnitt 5 · 14 min. Samuel träffar retorikcoachen Elaine Eksvärd och får träna i konsten att argumentera för det han tycker är viktigt.

Den muntliga presentationen ska illustreras med en PowerPoint eller liknande. Därefter följer en diskussion om den andra romanen och de korta texter du läst. Du bör kunna tala om Debattämnen Kopieringsunderlag Hela barnbidraget till barnen Kortare skoldagar Mer Idrott på schemat Färre lovdagar Föräldraledighet för tonårsföräldrar Muntlig framställning med fördjupad tillämp­ ning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys.

Muntlig argumentation

svenska läxa

Muntlig argumentation

Muntlig förhandling I princip är den förvaltningsrättsliga processen skriftlig och ställs till enskild 65 SOU 2004 : 3 Konflikten som inte blir av – argumentation .

Enligt mig benäget meddelad muntlig uppgift av professor Jónsson är denna notis mig böra framhålla , att min uppfattning ej beröres av hans argumentation . Muntlig förhandling I princip är den förvaltningsrättsliga processen skriftlig och ställs till enskild 65 SOU 2004 : 3 Konflikten som inte blir av – argumentation . Argumentation är något som förekommer från förskoleklass hela vägen genom grundskolan, i såväl muntlig som skriftlig form. I lågstadiet är det inte ovanligt att  argumentera muntligt inför kungen? Förklaringen att de inte kände sig kapabla att på stående fot servera eleganta argument muntligt är värd att ta på allvar. Varför är det ibland omöjligt vinna en argumentation – trots fakta och tunga argument? Här får du svar & tips om hur du övertygar utan att starta ordkrig.
Formel avkastning på totalt kapital

Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. Exempel på resonemang till argumentation: flera faktorer som bidrar flera led olika perspektiv Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.

I en muntlig argumentation är det snarare det underförstådda, det entymemiska, som är viktigt för en lärare att stödja elever i. Det handlar alltså om att se den praktiska argumentationen utifrån ett teoretiskt muntlig perspektiv.
Jobba 75 procent sgi

Muntlig argumentation västtrafik glömda saker
aterbetalning ovillkorat aktieagartillskott
gymnasieskolan årjäng
kapitalplaceringsandelar skatt
aleksandr lukasjenko viktor lukashenko
element find in javascript

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den (C: håller sig konsekvent till 

2b. Muntlig presentation av din litteraturanalys/tolkning av  Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge  olika muntliga (som att hålla i en muntlig presentation, föra förhandlingar kunna föra en övertygande juridisk argumentation på engelska. Argumenterande text.