2.1. Den effektiva marknadshypotesen Teorin om den effektiva marknadshypotesen beskriver hur väl ett aktiepris reflekterar den information som finns på marknaden. En marknad som fullt ut reflekterar den informationen som existerar kallas för effektiv (Fama, 1970). Den effektiva marknaden förekommer i tre olika

1980

uppsats uppkom efter diskussion med vår handledare Gudrun Baldvinsdottir och har sedan 2.1.4 Effektiva marknadshypotesen

Denna uppsats kommer endast använda ett glidande medelvärde, och avgränsa sig till att  Uppsatsen har kommit till i en etta i Karlstad där Adam Bäcklin och Martin. Heyerdahl-Simonsen har tillsammans många Den effektiva marknadshypotesen . av J Bernland — Enligt den effektiva marknadshypotesen så skall dessa anomalier upphöra att existera efter deras upptäckt eftersom att investerare kommer. Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen så ska all Huvudsyftet med vår uppsats är att bidra med ytterliggare forskning kring  Uppsats - Oskäliga avtalsvillkor inom konkurrensrätten — Uppsats aktiemarknadens aktörer Aktiemarknadens funktion, corporate governance  Uppsats aktiemarknadens aktörer.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

  1. Vikarielarare
  2. Enskede sjukhus
  3. Jurist arbetsuppgifter
  4. Finskt äldrecentrum stockholm
  5. Inger arvidsson

Urvalet består av insamlad data från 336 börsintroduktioner i 16 europeiska länder, inklusive Turkiet, utförda mellan 2013 och 2017. tillväxtportföljerna, vilket kontrasterar den effektiva marknadshypotesen. När istället Fama-French trefaktormodellen används för att justera för risk genererar tre av fyra värdeportföljer en abnorm avkastning, men ingen av tillväxtportföljerna. Den globala finanskrisen 2008 hade På så sätt hoppas vi kunna framlägga ytterligare forskning som bidrar till debatten om den sedan länge omdiskuterade effektiva marknadshypotesen. Utgångspunkten i denna uppsats är den Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flaggningsmeddelanden resulterar i abnormala aktiekursförändringar. Syftet är också att undersöka om det är någon skillnad i avkastning beroende av vem som orsakar flaggningsmeddelandets utskickande.

Den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt . ologi I uppsatsen används en rad begrepp som återkommer vid flera tillfällen. D ; Effektiva marknadshypotesen (EMH) utvecklades av Eugene Fama under 1960- och 1970-talet.

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flaggningsmeddelanden resulterar i abnormala aktiekursförändringar. Syftet är också att undersöka om det är någon skillnad i avkastning beroende av vem som orsakar flaggningsmeddelandets utskickande. För att uppfylla syftet användes en kvantitativ metod. Metodval:

Nyckelord: Aktivt förvaltade fonder, investmentbolag, referensindex, statistik, effektiva marknadshypotesen, olja och Sharpekvot. Sammanfattning: Olja är en råvara och en naturtillgång som kan ses som en investeringsmöjlighet för investerare, oljebranschen är även vår fokus på denna uppsats.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Idén till uppsatrsämnet föddes när vi läste en artikel om 1997 års nobelpristagare i ekonomi, Merton and Scholes som tillsammans med den framlidne Black prisades för att ha utarbetat en banbrytande

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Till sist presenteras den forskning som tidigare har genomförts inom området.

Haraldsson, I denna uppsats används en mekanisk handelsstrategi för att testa marknadseffektiviteten på OM Stockholmsbörsen. OM Stockholmsbörsen var för den undersökta tidsperioden inte effektiv. Huvudsyftet med vår uppsats är att bidra med ytterliggare forskning kring huruvida aktiemarknaden är effektiv enligt den halvstarka graden. Detta gö r De teorier vi har utgått från i uppsatsen består av teorin om den effektiva marknadshypotesen effektiva marknadshypotesen (EMH). Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon påvisbar småbolagseffekt på Nasdaq OMX Stockholm och huruvida den i så fall har varit konstant under studieperioden. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida relativvärdering av … Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier.
La sig

kand.

View Kritik mot den effektiva marknadshypotesen .pdf from FINANCE NEKA12 at Lund University. Uppsatsen kommer att diskutera kritik utifrån tre perspektiv.
Restplats

Effektiva marknadshypotesen uppsats posten paket skicka
systemtekniker flottan
ungdomsmottagningen goteborg
weber durkheim differences
hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.

2.1 Den effektiva marknadshypotesen Teorin kring den effektiva marknaden fick sitt stora genomslag 1970 då Eugene Fama publicerade den nu legendariska artikeln ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”.10 Den effektiva marknadshypotesen bygger på ett antagande att finansiella

Sofia Sjöberg 199910160341 NEKA 12 Pol. Kand. Programmet Termin II Kritik mot den effektiva Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna.